AYR on Akavan jäsenjärjestö. Vuosi 2018 oli yhdistyksen 52. toimintavuosi. Järjestön tehtävänä on valvoa ja edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, taloudellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja.

 

Liitteenä vuoden 2018 Toimintakertomus, talousarviovertailu ja tilinpäätös.