AYR on Akavan jäsenjärjestö. Vuosi 2020 oli yhdistyksen 54. toimintavuosi. Järjestön tehtävänä on valvoa ja edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, taloudellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja.

 

Liitteenä vuoden 2020 Toimintakertomus ja tilinpäätös. Lisäksi alla 2021 vuosikokouksen pöytäkirja.