TOIMINTASUUNNITELMA

AYR valvoo ja edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, taloudellisia, ammatillisia ja koulutuksellisia etuja. Yhdistys edistää koulutettujen henkilöiden yhteenkuuluvuutta ja vaikutusvaltaa Akava-yhteisössä. Vuosi 2023 on AYR:n 57. toimintavuosi.