Toimintamuodot
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Akavan Yleinen Ryhmä ry

  • harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa,
  • järjestää kokous-, koulutus- ja esitelmätilaisuuksia ja
  • tekee esityksiä ja antaa lausuntoja.

AYR:n tavoite on pitää jäsentensä palkkaus ja muut edut ajan tasalla sekä korjata havaitut epäkohdat.

Vahvistaakseen asemaansa edunvalvojana ja parantaakseen vaikutusmahdollisuuksiaan AYR liittyi vuoden 1996 alusta VAKAVA ry:n jäseneksi. Jäsenyys VAKAVAssa tehostaa yhdistyksen toimintaa jäsenten taloudellisten etujen valvojana ja neuvottelu- ja sopimuskumppanina.

 

Vakava ajaa jäsenjärjestöjensä, kuten AYR:n jäsenten etuja palkkoja ja palvelusuhteen ehtoja koskevassa neuvottelu- ja sopimustoiminnassa. Vakavalla on asiantuntemusta ja neuvotteluvoimaa kaikilla sektoreilla ja jokaisella sektorilla on oma Vakavan hallituksen alainen ryhmänsä: valtioryhmä, yliopistoryhmä, yksityisryhmä, kirkkoryhmä ja kuntaryhmä.

 

 

VAKAVAn kautta AYR on myös AKAVAn julkisen sektorin neuvotteluelimen JUKOn sekä yksityisen sektorin ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestön YTNn jäsen.